Konstrukce a výroba elektrod

Kompletní řešení pro automatizovanou konstrukci, výrobu a kontrolu elektrod.


Konstrukce, výroba a kontrola elektrod

CAD CAM nástroje společnosti Autodesk® poskytují jednotné ucelené řešení pro snadné vytahování elektrod z 3D modelů, následné automatizované vytváření drah nástroje pro frézování elektrod a závěrem i kontrolu a měření elektrod na výstupu s měrným protokolem o jakosti.

Podívejte se na video v češtině, které vám v krátkosti celé řešení představí.

Pokročilé nástroje konstrukce elektrod

Autodesk® PowerShape® umožňuje díky silnému jádru Parasolid®, vlastnímu solidovému jádru, plošnému jádru vyvíjenému od 60. let a propojení všech prvků do jednoho prostředí vytvářet i komplikované nebo složené násobné elektrody.

Elektrodu lze “vytáhnout” z 3D modelu pomocí průvodce a v případě potřeby do konstrukce zasáhnout ručně. Podívejte se na video v češtině ukazující tvorbu násobné elektrody.

Konstrukce elektrod v PowerShape®

PowerShape® není klasický CAD, ale unikátní efektivní nástroj po potřeby přípravy samotné výroby a CNC programování.

PowerShape® patří do technologie.Vytváření elektrod

Vytvářejte elektrody vytahováním z 3D modelů pomocí intuitivního průvodce, který vám pomůže s definováním tvaru, držáku i rámečku. Bez nutnosti offsetování elektrod kvůli podrozměrům.

Obrábění elektrod

Výsledný soubor vytváření elektrod si v sobě nese všechny potřebné informace pro vytvoření NC drah nástroje, tedy pro výrobu vytvořené elektrody. CAM software Autodesk® PowerMill® tak dokáže zcela automatizovaně vytvářet NC kódy pro korektní obrábění elektrod.Kontrola a měření elektrod

Soubor elektrody vytvořený v PowerShape® s sebou může nést i naprogramované body pro kontrolu obrobené sondy na měřícím zařízení. Tento soubor lze načíst do Autodesk® PowerInspect®, – řešení pro kompletní kontrolu a měření a získat tak jednoduše měřící body pro kontrolu jakosti v požadovaných oblastech elektrody.

Pracujte s modely ze kteréhokoliv CAD systému

Díky pokročilým hybridním nástrojům vytahuje elektrody ze solidových nebo plošných modelů, ať byly vytvářeny v PowerShape nebo jinde.