Funkce Autodesk PowerShape

Co je nového v PowerShape 2018

Mezi hlavní novinky PowerShape 2018 patří kompletně nové moderní uživatelské prostředí, lepší práce se sítěmi (STL) pro reverzní inženýrství, nové možnosti práce s náčrty a další.


Nové uživatelské prostředí
Je vylepšené prostředí pro uživatele, které umožňuje jednodušší používání, lepší práci s 3D a rychlejší přístup k nejčastějším funkcím.

Náčrty pomocí parametrů
Používejte parametry a výpočty pro konstrukci 2D náčrtů i solid modelů.

Doktor sítí (STL)
PREMIUM, ULTIMATE
Používejte doktora sítí pro nalezení chyb a problematických míst u importovaných STL sítí.

Vytažení primitivů
Protahujte hrany základních ploch a solidů jedním příkazem.

Obrys sítě
Vytvořte obrysovou křivku STL sítě a použijte ji k vytváření ploch nebo solidů.

Nástroje výběru sítě
PREMIUM, ULTIMATE
PowerShape 2018 obsahuje nástroje pro snadnější výběr oblastí sítě.

Přidání trianglů
PREMIUM, ULTIMATE
Vytvářejte interaktivně triangly pro automatické uzavření nalezených děr v síti trianglů.

Solid z textu
Vytvářejte násobné vytažení solidů z 2D textů. Používejte i s písmy True Type.


PowerShape 2017

Parametrické kóty
Používejte pro 2D náčrty parametrické kóty a mějte tak plnou kontrolu nad vytaženými 3D solidy.

Zalepení žeber
Vytvářejte jednoduše zalepení komplexních žeber pro přípravu výroby, kdy jsou žebra vyráběna pomocí EDM.

Segmentace sítí
PREMIUM, ULTIMATE
Vytvářejte automaticky prizmatické segmenty z STL sítí pro lepší přípravu modelů pro výrobu.

Dynamická změna tvaru
Využívejte morphování mřížkou a získejte tak nové možnosti změny tvaru interaktivně pomocí myší.

Stínování obrobitelnosti
Zjistěte, zda je možné model pod různými úhly obrobit a zda je vyžadováno 3+2 a 5osé obrábění.

Nahrazení stěny solidu
Nahrazení více stěn na více solidech nižším počtem kliknutí myší.

Rotační profil pro soustružení
Vytvářejte rotační geometrii pro soustružení v PowerMill a FeatureCAM.


Příprava komplexních CAD modelů pro výrobu

Modelování pro výrobu

Import, analýzy, opravy
Importujte modely, odhalte chyby, analyzujte obrobitelnost, opravujte modely, zjistěte minimální rádiusy a další.

Flexibilní plošné modelování
Automaticky vytvářejte komplexní plochy pomocí průvodce Smart Surface. Vytvářejte velmi rychle a snadno plochy z geometrie.

Správa změn na modelu
Zjistěte, zda se model nezměnil, porovnejte celé modely, zobrazte změny, identifikujte přidání nebo odebrání ploch.


Modelování nástrojů

Dělící roviny
Nástroje pro dělení modelů a vytváření razníků a raznic.

Přímé modelování
Ať už se jedná o nativní model nebo mrtvé těleso, vždy máte k dispozici nástroje pro přímé modelování a tedy k jednoduché změně prvků.

Kompenzace morfování
Vylepšete rozměrovou přesnost dílců pro výrobu pomocí kompenzace morfování.


Konstrukce elektrod

Průvodce elektrodou
Vytvářejte kompletní elektrody pomocí průvodce, který celý proces zjednodušuje a zrychluje.

Komplexní elektrody
Při konstrukci elektrod je možné používat všechny solidové i plošné funkce k úpravě sestavy, včetně metod přímého modelování.

Multi-elektrody
I během vytváření elektrod je možné definovat více elektrod pod jedním rámečkem nebo se samostatnými rámečky.

Měření elektrod
Díky integraci s elektrodami v PowerMill i PowerInspect je možné elektrody nejen vyrábět, ale i kontrolovat a měřit, a to pomocí bodů vytvořených v PowerShape.

Reverzní inženýrství

Modelování sítě
Používejte nástroje k úpravě mraku bodů, skenovacích drah nebo sítě trianglů.

Zarovnání sítě
Automaticky zarovnejte síť k jiné síti, solidu nebo ploše. Definujte potřebné klíčové body.

Reverzní inženýrství
Skenujte poškozené nástroje, formy a jiné dílce. Restaurujte na základě skenu solidy, plochy a provádějte booleovské operace mezi všemi entitami.