Příprava komplexních CAD modelů pro výrobu

PowerShape je výkonným 3D CAD systémem s nástroji pro analýzu, opravu a přípravu modelů pro výrobu. Součástí edice Premium je modul pro automatizovanou tvorbu elektrod i s vytvářením skriptů pro EDM hloubící stroje.

Co je nového ve verzi 2019
Co je nového ve verzi 2018
Co je nového ve verzi 2017

Modelování pro výrobu

Import, analýzy, opravy
Importujte modely, odhalte chyby, analyzujte obrobitelnost, opravujte modely, zjistěte minimální rádiusy a další.

Flexibilní plošné modelování
Automaticky vytvářejte komplexní plochy pomocí průvodce Smart Surface. Vytvářejte velmi rychle a snadno plochy z geometrie.

Správa změn na modelu
Zjistěte, zda se model nezměnil, porovnejte celé modely, zobrazte změny, identifikujte přidání nebo odebrání ploch.


Modelování nástrojů

Dělící roviny
Nástroje pro dělení modelů a vytváření razníků a raznic.

Přímé modelování
Ať už se jedná o nativní model nebo mrtvé těleso, vždy máte k dispozici nástroje pro přímé modelování a tedy k jednoduché změně prvků.

Kompenzace morfování
Vylepšete rozměrovou přesnost dílců pro výrobu pomocí kompenzace morfování.


Konstrukce elektrod

Průvodce elektrodou
Vytvářejte kompletní elektrody pomocí průvodce, který celý proces zjednodušuje a zrychluje.

Komplexní elektrody
Při konstrukci elektrod je možné používat všechny solidové i plošné funkce k úpravě sestavy, včetně metod přímého modelování.

Multi-elektrody
I během vytváření elektrod je možné definovat více elektrod pod jedním rámečkem nebo se samostatnými rámečky.

Měření elektrod
Díky integraci s elektrodami v PowerMill i PowerInspect je možné elektrody nejen vyrábět, ale i kontrolovat a měřit, a to pomocí bodů vytvořených v PowerShape.

Reverzní inženýrství

Modelování sítě
Používejte nástroje k úpravě mraku bodů, skenovacích drah nebo sítě trianglů.

Zarovnání sítě
Automaticky zarovnejte síť k jiné síti, solidu nebo ploše. Definujte potřebné klíčové body.

Reverzní inženýrství
Skenujte poškozené nástroje, formy a jiné dílce. Restaurujte na základě skenu solidy, plochy a provádějte booleovské operace mezi všemi entitami.


Popis funkcí
PowerShape
Standard

Spolupráce na projektech

Neutrální CAD importy (dwg, dxf, iges, step, parasolid, vda, stl)

CAD import nativních formátů (Catia, Creo, NX, SLDPRT a další…)

Export CAD modelů do různých formátů

Autodesk Drive (pouze předplatné)

Sdílené pohledy (pouze předplatné)

Plošné a objemové modelování

Geometrické modelování

Plošné modelování

Chytré vytváření ploch

Objemové modelování

Přímé modelování

Booleovské operace mezi plochami a objemy

Solid Doctor

Vizuální analýzy

Analýza porovnání modelu

Modelování pro lisovací nástroje a razníky

2D náčrty

Úkosové křivky/plochy

Průvodce vytvořením nástroje

Rozdělení razníku/matrice

Morfování modelu

Nesting

Zalepení žeber

Vytváření sestav

Power features

Nabalení/rozvinutí křivek

Specializované plochy pro střižné nástroje

Průvodce vytvářením formy

Standardní katalog komponent

Vytváření elektrod

Průvodce vytvářením elektrod

Seřizovací listy pro elektrody

Integrace modulu elektrody s PowerMill

Integrace modulu elektrody s PowerInspect

Export dat do EDM stroje

Reverzní inženýrství

Import/Export sítě

Import mraku bodů

Připojení ke skenovacímu zařízení

Editace mraku bodů a sítě

Zarovnání modelu

Texturování a loga

Segmentace sítě

Plochy z reverzního inženýrství

Tribridní modelování

Interaktivní modelování sítě