Co je nového v PowerShape 2018

Mezi hlavní novinky PowerShape 2018 patří kompletně nové moderní uživatelské prostředí, lepší práce se sítěmi (STL) pro reverzní inženýrství, nové možnosti práce s náčrty a další.


Nové uživatelské prostředí
Je vylepšené prostředí pro uživatele, které umožňuje jednodušší používání, lepší práci s 3D a rychlejší přístup k nejčastějším funkcím.

Náčrty pomocí parametrů
Používejte parametry a výpočty pro konstrukci 2D náčrtů i solid modelů.

Doktor sítí (STL)
PREMIUM, ULTIMATE
Používejte doktora sítí pro nalezení chyb a problematických míst u importovaných STL sítí.

Vytažení primitivů
Protahujte hrany základních ploch a solidů jedním příkazem.

Obrys sítě
Vytvořte obrysovou křivku STL sítě a použijte ji k vytváření ploch nebo solidů.

Nástroje výběru sítě
PREMIUM, ULTIMATE
PowerShape 2018 obsahuje nástroje pro snadnější výběr oblastí sítě.

Přidání trianglů
PREMIUM, ULTIMATE
Vytvářejte interaktivně triangly pro automatické uzavření nalezených děr v síti trianglů.

Solid z textu
Vytvářejte násobné vytažení solidů z 2D textů. Používejte i s písmy True Type.