Co je nového v PowerShape 2017

Parametrické kóty
Používejte pro 2D náčrty parametrické kóty a mějte tak plnou kontrolu nad vytaženými 3D solidy.

Zalepení žeber
Vytvářejte jednoduše zalepení komplexních žeber pro přípravu výroby, kdy jsou žebra vyráběna pomocí EDM.

Segmentace sítí
PREMIUM, ULTIMATE
Vytvářejte automaticky prizmatické segmenty z STL sítí pro lepší přípravu modelů pro výrobu.

Dynamická změna tvaru
Využívejte morphování mřížkou a získejte tak nové možnosti změny tvaru interaktivně pomocí myší.

Stínování obrobitelnosti
Zjistěte, zda je možné model pod různými úhly obrobit a zda je vyžadováno 3+2 a 5osé obrábění.

Nahrazení stěny solidu
Nahrazení více stěn na více solidech nižším počtem kliknutí myší.

Rotační profil pro soustružení
Vytvářejte rotační geometrii pro soustružení v PowerMill a FeatureCAM.